- Porady Gastroenterologiczne - Gastroskopia - Kolonoskopia -
- lek. Marta Dobras -

ARCHIWUM

Budżet Obywatelski
Samorządu Województwa Łódzkiego 2019 Projekt 491 pn. "Zdrowe Jelita 50+"

Program bezpłatnych kolonoskopii i konsultacji gastroenterologicznych dla mieszkańców subregionu zachodniego województwa łódzkiego

Ogłoszenie wyników głosowania - 29 listopada 2018 r.

Dziękujemy ślicznie za zaangażowanie i oddane głos
y.
Nasz projekt niestety nie uzyskał wystarczającej liczby głosów.
Dokładne informacje na stronie
bo.lodzkie.pl/wyniki-glosowania


Opis zadania:
Wykonanie badania kolonoskopii dla mieszkańców subregionu zachodniego po 50 roku życia, którzy nigdy nie mieli wykonanej kolonoskopii lub nie mieli wykonanego badania w ciągu ostatnich 10 lat. W ramach programu przeprowadzona zostanie akcja informacyjna (poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej jednostki, która będzie wykonywała badania oraz z informacji ustnej od personelu jednostki oraz w rejestracji), 3 konsultacje lekarskie przed, po badaniu oraz po uzyskaniu wyniku badania histopatologicznego preparatu/ów. Program ma na celu zwiększenie wykrywalności zmian przednowotworowych (polipów) oraz wczesnych nowotworów jelita grubego, zmniejszenie ogólnej śmiertelności z powodu raka jelita grubego, obniżenie kosztów leczenia.

Liczba osób, któa zostanie zbadana i skonsultowana: 260

Subregion: SUBREGION ZACHODNI

Kwota na realizację zadania: 299 000,00 zł

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA ZADANIA: subregion zachodni, obejmujący powiaty: łaski, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski i zduńskowolskiGŁOSOWANIE OD 01.10.2018 DO 31.10.2018 - ZAKOŃCZONE

DO 22.1.2018 - ZAKOŃCZONE

POCZTĄ
Poprzez przekazanie karty do głosowania pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego z dopiskiem "Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE"
pobierz kartę do głosowania

UWAGA!
Liczy się data wpływu do Urzędu.


OSOBIŚCIE
Poprzez złożenie karty do głosowania w wyznaczonych punktach.
Lista punktów dostępna na stronie bo.lodzkie.pl

DO 31.10.2018 - ZAKOŃCZONE

ELEKTRONICZNIE
na stronie internetowej województwa łódzkiego
bo.lodzkie.pl/glosuj-online/


Zasady głosowania:
  1. głosować można tylko jeden raz, korzystając wyłącznie z jednego sposobu głosowania (głosowanie w formie elektronicznej wyklucza dopuszczalność głosowania za pomocą karty do głosowania i odwrotnie);
  2. głosujący może wybrać jedno zadanie wojewódzkie i przyznać mu tym samym 1 punkt, oraz trzy zadania subregionalne z jednego lub różnych subregionów;
  3. głosujący przyznaje wybranym propozycjom zadań subregionalnych 3 punkty, 2 punkty lub 1 punkt, gdzie 3 punkty przyznaje się propozycji zadania, którą popiera się najbardziej, a 1 punkt - propozycji zadania, którą popiera się najmniej spośród wybranych.
Głos uznaje się za nieważny, gdy:
  1. oddany został na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem;
  2. karta do głosowania zawiera skreślenia, poprawki, dopiski w miejscu przeznaczonym do zakreślenia wpisania kodów zadań;
  3. karta do głosowania nie zawiera wskazania żadnego zadania;
  4. karta do głosowania zawiera wskazanie więcej niż jednego zadania wojewódzkiego lub więcej niż trzech zadań subregionalnych;
  5. jest jednym z wielu głosów oddanych przez tę samą osobę;
  6. oddany został przed 1 października 2018 r. lub po 31 października 2018 r.;
  7. oddany został przez osobę niepełnoletnią bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Głosowanie za pomocą karty do głosowania
pobierz kartę do głosowania


Głosowanie elektroniczne
bo.lodzkie.pl/glosuj-online/ARCHIWUM

Budżet Obywatelski
Samorządu Województwa Łódzkiego 2018
Projekt Z419
pn. "Zdrowe Jelita 50+"

Ogłoszenie wyników głosowania - 30 listopada 2017 r.

Dziękujemy ślicznie za zaangażowanie i oddane głos
y.
Nasz projekt niestety nie uzyskał wystarczającej liczby głosów.
Dokładne informacje na stronie
bo.lodzkie.pl/wyniki-glosowania


Głosowanie poprzez stronę internetową - od 01.10.2017 do 31.10.2017 - ZAKOŃCZONE


Głosowanie poprzez karty do głosowania - od 01.10.2017 do 22.10.2017 - ZAKOŃCZONE


Copyright Nazwa.pl